سلامتی بدن
سلامتی بدن

امام رضا (ع) فرمود : 


(( فانَّ صَلاحَ البدن وَ قوامَهُ یَکونُ بِالطّعامِ وَ الشَّرابِ وَ فَسادَهُ یَکونُ بِهما .)) 


سلامتی و پایداری بدن و همچنین بیماری آن به غذا و نوشیدنی است .