عوامل بزرگ شدن شکم
عوامل بزرگ شدن شکم

اینفوگرافی عوامل بزرگی شکم


🔰بیشتر افرادی که احساس چاقی می کنند، در واقع از اندازه شکم خود راضی نیستند نه اینکه چاق باشند.


👌برای کوچک شدن شکم این کار را انجام دهید:
از عوامل چاقی دوری کنید و در خواب رو به آسمان بخوابید. شکمتان کوچک خواهد شد.


لطفا در نشر معارف طبی روایات سهیم باشید🌹


 


موسسه تحقیقات طب و علوم اسلامی الشفاء


در ایتا و تلگرام: @alshefaa