خواص انار شیرین
خواص انار شیرین

امام صادق علیه السلام: حتما انار را با پیه بخورید.