فواید برگ چغندر براساس روایات
فواید برگ چغندر براساس روایات

فواید برگ چغندر براساس روایات
(1) تقویت استخوان و رویش گوشت
(2) درمان غلظت خون (یکی از نشانه های آن خواب رفتن پاهاست)
(3) صاف کننده خون (درمان جوش صورت)
(4) آرام کردن خواب بیمار (در غذای بیمار بکار رود)
(5) ازدیاد عقل و تقویت اعصاب
(6) خاموش کردن گرمی خون

عرب ها به آن سِلِج یا سِلِق می گویند و به جرات میتوان گفت این سبزی دارای اسرار وحکمتهاست.