فروشگاه طیبات
دسته بندی محصولات
محصولات لبنی گاوی
محصولات لبنی گاوی

🔰محصولات لبنی طیبات
👈بعد از مدتها وقفه در تهیه وتولید یک‌محصول خاص و مهم وتحقیق وپژوهشهای مهم به لطف خداوند لبنیات طیبات فراهم شد
🔺طبیعی، محلی وتهیه شده از گاوهای اصیل،چرای آزاد دردشت و کوهستان
❌فاقد انتی بیوتیک،تغلیظ کننده،شیر خشک،پالم،استاتر صنعتی،و......
🔹ماست۹۰۰گرم 12000
🔹شیر۱۰۰۰گرم7000
🔹دوغ۱۰۰۰گرم6000
🔹پنیر۴۰۰گرم15000
🔹ماست موسیر۴۵۰گرم13000
🔹ماست سبزی ودلال13000
🔹کره گاوی سنتی۴۵۰گرم32000
#احسن
🆔 @TayebatStore_ir
Www.TayebatStore.ir