فروشگاه طیبات
دسته بندی محصولات
اعتراف کتاب سرگذشت پزشکی در مورد کتاب هاریسون
اعتراف کتاب سرگذشت پزشکی در مورد کتاب هاریسون

@Alshefaa_ir ☀️
⭕️ اعتراف احسان رضایی نویسنده کتاب سرگذشت پزشکی
در مورد کتاب هاریسون، ایشان مینویسد :

✍️ خود مولفان کتاب هاریسون هر چند سال ویرایش جدیدی از این کتاب منتشر می‌کنند که بسیاری از مطالب آن با ویراست قبلی تفاوت دارد (بیستمین ویرایش این کتاب برای ۲۰۱۸ است).

مگر انسانها موش آزمایشگاهی هستند ⁉️

#طب_اسلامی_ثابت_است
#طب_شیمیایی_متغیر_است

✨✨✨✨✨
✅موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء
eitaa.com/joinchat/1531445248C738e6059a9