فروشگاه طیبات
دسته بندی محصولات

ماهی جش سفید طیبات

خرید فقط حضوری

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 60,000 تومان

ماهی دریایی طیبات
کاملا وحشی و ارگانیک(متعلق به آبهای آزاد خلیج فارس)
با طعمی خاص و منحصر
ازماهی های تراریخته و پرورشی بپرهیزید
محصولات مرتبط