ماهی صافی دم زرد طیبات

خرید فقط حضوری

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 49,000 تومان

ماهی دریایی طیبات
کاملا وحشی و ارگانیک (متعلق به آبهای آزاد خلیج فارس )
با طعمی خاص و منحصر
از ماهی های پرورشی و تراریخته بپرهیزید

محصولات مرتبط