لوبیا بلبلی

500 گرم

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 19,500 تومان

ارگانیک و دیم و فاقد سموم 

حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری نسبت به سایر حبوبات آبی و خارجی دارند #احسن

محصولات مرتبط