لوبیا چیتی

500گرم

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 19,500 تومان

ارگانیک و دیم و فاقد سموم 

حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری به سایرحبوبات آبی و خارجی دارند  #احسن 

محصولات مرتبط