جو پوست کنده

500 گرم

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 3,500 تومان

ارگانیک و دیم و فاقد سموم

حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری نسبت به سایر حبوبات آبی و خارجی دارند #احسن 

محصولات مرتبط