فروشگاه طیبات
دسته بندی محصولات

برنج طارم طیبات

1500 گرم # احسن

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 50,000 تومان

کاملا طبیعی و بدون تراریختگی 

آبیاری با آب چاه و بدون استفاده از سموم خطرناک و بوجاری شده 

محصولات مرتبط