خوردن مرکبات قبل یا بعد غذا
خوردن مرکبات قبل یا بعد غذا

⁉️خوردن مرکبات قبل یا بعد غذا⁉️


😳همیشه به ما گفتند که قبل غذا بخوریم
اما ببینیم نظر طب اسلامی چیست؟؟


🔰روایت معتبر از امام صادق (ع):


مرکبات را بعد از غذا بخورید زیرا آل پیامبر (ص) این کار را انجام می دهند
میان مردم آن زمان معرف است که قبل از غذا مرکبات مفید است که اهل بیت (ع) این را تذکر می دادند


🔰روایت از امام صادق (ع):


امام از شخصی پرسید طبیبان شما راجع به خوردن مرکبات چه سفارشی دارند گفت می گویند قبل از طعام بخورید. امام فرمودند ولی من امر می کنم بعد از غذا بخورید.


🔰 در روایت دیگر:
طبیبان شما راجع به خوردن مرکبات چه سفارشی دارند گفت می گویند ناشتا بخورید. امام فرمودند ولی من امر می کنم بعد از سیری بخورید.🔰خوردن مرکبات در ناشتا بهترین حالت است.
امام صادق (ع) می فرمایند اگر قبل از غذا در خوردن مرکبات خیری است پس از خوردن غذا خیرش مضاعف است و فایده آن برتر است.
🍃🍊🍃🍊🍃
✨✨✨✨✨