موارد و چگونگی مصرف روغن گل بنفشه با پایه کنجد
موارد و چگونگی مصرف روغن گل بنفشه با پایه کنجد

⭕مواردو چگونگی  مصرف گل بنفشه با پایه کنجد 


افزایش رشد مو


جلوگیری از ریزش مو


درمان ریزش مو


درمان برخی بیماری های پوستی 


برای درمان بیماری های پوستی، پوست را با روغن آغشته کنید و برای مو مردان هفته ای ۳بار و بانوان و اقایانی که مو ندارند هر روز مو را با انگشتان روغنی اغشته ماساژ دهید. 


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳