کبد انسان از کبد حیوان بزرگ تر است
کبد انسان از کبد حیوان بزرگ تر است

موسسه تحقیقاتی الشفاء: قبلا از نقش کبد در اعتدال مزاج گفتیم، در همین جهت، یکی از دلایل اهمیت نقش کبد در انسان بزرگ بودن آن است، اما علت بزرگ تر بودن #کبد انسان از حیوان این است که :


🔸اولا خداوند کبد انسان را بزرگ تر آفریده است تا بیشتر بر معده اشتمال داشته باشد و بر اثر اشتمال بر معده، غذای داخل در معده را به سمت هضم بهتر سوق بدهد.


🔸علاوه بر این، کار کبد هضم غذا است و اگر هضم غذا کامل تر باشد باعث می شود مزاج حیوان بهتر و کامل تر باشد. بنابراین کبد نیز هضم دوم را انجام می دهد و کیلوس را تبدیل به خون می کند، اگر کبد بزرگ باشد هم هضم اول را که هضم در معده است کامل تر می شود به جهت حرارت رساندن به معده، و هم هضم خودش بهتر انجام می شود.


👈زمانیکه هضم بهتر شد، مزاج انسان شریف تر و متعادل تر می شود. از آن جایی که انسان شریف ترین حیوان است، خداوند خواسته است هضم غذای او نیز بهتر از حیوانات دیگر باشد تا مزاج بهتری داشته باشد.