مردم درکنار حاکم نیکوکار وفقیه عالم به طبیب حاذق نیاز دارند
مردم درکنار حاکم نیکوکار وفقیه عالم به طبیب حاذق نیاز دارند

مردم درکنار حاکم نیکوکار وفقیه عالم به طبیب حاذق نیاز دارند


امام صادق عليه السلام :
لا يَسْتَغْنى أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ عَنْ ثَلاثَةٍ يُفْزَعُ اِلَيْهِمْ فى أَمْرِ دُنْياهُمْ وَ آخِرَتِهِمْفَاِنْ عَدِموا ذلِكَ كانوا هَمَجا: فَقيهٌ عالِمٌ وَرِعٌ وَ اَميرٌ خَيِّرٌ مُطاعٌ وَ طَبيبٌ بَصيرٌ ثِقَةٌ؛


مردم هر شهرى به سه چيز نيازمندند كه در امور دنيا و آخرت خود به آنها رجوع كنند و اگر آن سه را نداشته باشند گرفتار سرگردانى مى شوند: دين شناسِ داناىِ پرهيزكار، حاكم نيكوكارى كه مردم از او اطاعت كنند و #طبیب داناى مورد اعتماد.
[تحف العقول، ص ۳۲۱]