کتاب های درسی ما را چه کسانی مینویسند؟
کتاب های درسی ما را چه کسانی مینویسند؟

🔺کتاب های درسی ما را چه کسانی مینویسند؟


😳گل نرگس را گیاه آسیب زا معرفی می کنند؟
📚کتاب کار و فناوری /پایه هفتم دوره اول متوسطه


✅امام رضا(علیه السلام) می فرمایند:
🔸ازبوییدنِ گل نرگس غفلت نکنید.


👌در روایات متعددی امده است
🔸هر روز گلِ نرگس را ببویید.
🔸چنانچه میسّر نشد،هفته ای یک بار
🔸نشد،ماهی یک ‌بار نشد،سالی یک ‌بار
🔸و حدّاقل در طولِ عمرتان حتماً یک ‌بار بویِ گل نرگس را استشمام کنید
🔹 زیرا در بدن رگی ست که انسان را دچار افسردگی می‌کند و بوی گل نرگس از بین برنده و درمان افسردگی است.


❌متاسفانه خیلی چیزها رو در کتابها وارونه یادمان دادند !
و متاسفانه بخش زیادی از دین که مربوط به سبک زندگی و سلامتی هست راهم به ما نگفتند!
👌و اخیرا هم اکثر این روایات ( طب اسلامی ) را تخریب و منع کردن!