عوارض گوشت گاو
عوارض گوشت گاو

عوارض گوشت گاو


❌از گوشت گاو در بدن خونی غلیظ و با قوام تولید می‌شود که لزوجت و چسبندگی ندارد و برای کسانی مناسب است که دائماً زحمت می‌کشند و کار سخت انجام می‌دهند ولی مداومت در خوردن آن صلاح نیست و اگر به خوردن آن ادامه دهند در بدن آنها بیماری‌هایی از قبیل سختی طحال، واریس و سرطان و امثال آن تولید می‌گردد که تمامی آنها از خونی که خاصیت سوداوی دارد به وجود می‌آید.
🔺سرکه تند اگر چه تا حدی از مضرات غلظت این نوع گوشت می‌کاهد، ولی نمی تواند خاصیت سوداوی حاصل از خوردن گوشت گاو را از بین ببرد. کسانی که در زندگی خود ناچارند گوشت گاو بخورند باید داروهائی که سودا را از بدن دور می‌کند مصرف نمایند.


(منافع الاغذیه و دفع مضارها، محمد بن زکریای رازی، ص85)