♨️۱۷۳ ایراد بر طرح بانکداری اسلامی؛ بخش بانک مرکزی
♨️۱۷۳ ایراد بر طرح بانکداری اسلامی؛ بخش بانک مرکزی

♨️۱۷۳ ایراد بر طرح بانکداری اسلامی؛ بخش بانک مرکزی


☑️ به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای اقتصاد (https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3932117-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)، طرح بانکداری اسلامی با 173 ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد


🔹شورای نگهبان با ۱۵۴ایراد و ۳۰ تذکر #طرح_بانکداری_اسلامی را به مجلس شورای اسلامی عودت داده است.


🔹پیش از این نیز هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در ۱۹مورد مغایرت میان سیاست‌های کلان و این طرح مجلس را احصا کرده بود که در مجموع، ۱۷۳ ایراد به کل طرح وارد آمده است.


🔹در میان ۱۵۴ایراد شورای نگهبان که بخشی از آن مرتبط با مسوولیت‌ها و وظایف شورای فقهی و هیات عالی است، تنها حدود ۱۰۴ابهام قابل مشاهده است که به نگارش اولیه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس بازمی‌گردد.


🔰ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری اسلامی را می‌‌توان به سه بخش تقسیم کرد:
1️⃣ ابهامات (104 مورد)
2️⃣مغایرت با قانون اساسی (30 مورد)
3️⃣عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی (20 مورد)


ایزد خواه/نماینده مجلس