خضاب (حنا) و (وسمه)
خضاب (حنا) و (وسمه)

خضاب (حنا) و (وسمه)


👈آنچه از خضاب امروزه متعارف است خضاب حنا با وسمه است
و روش مناسب آن بدین گونه است که ابتدا سر و ریش را با صابون از چرک و چربی خوب بشویند و بخشکانند و سپس حنا خضاب کنند و زمانی که رنگ گرفت شسته و خشک کنند و با وسمه خمیر کرده که قدری کف صابون و قدری کتیرا در آن باشد خضاب کنند.
اگر وسمه را با آب آمله خمیر کنند بهتر است و زمانی که دو ساعت ماند آن را شسته باز حنا بر روی آن خضاب کنند و ساعتی بگذارند و سپس بشویند که مو زیبا و شفاف و سیاه شود


❌ مداومت به وسمه نکنند که دندان را فاسد می‌کند.


(رساله در متعلقات صنعت دلاکی، ص57)


✅(الـشفاء) مرکز تحقیقات طب وعلوم اسلامی