ماست چکیده موسیر

250 گرم - ارسال فقط با اتوبوس

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 25,000 تومان

توضیحات:

ارسال با یخدان انجام می شود

ماست چکیده طیبات


ماست کلمه‌ی فارسی است ولی در روایات هم به همین اسم آمده است. البته در عربی به ماست «اللبن الرائب» می‌گویند و امروزه «روبه» گفته می‌شود.

در زمان پیامبر(ص) مصرف کردن ماست کمتر بوده است و از آن کشک درست می‌کرده اند. در زمان حضرت امیر(ع) ماست بوده است و غذای حضرت امیر ماست بوده است در حالیکه معروف است غذای حضرت شیر بوده است.

در تاریخ آمده است:
در قصر کوفه بر حضرت علی (ع) داخل شدم جلوی حضرت کاست ماستی بود که بوی آن را از شدت ترشی احساس می‌کردم ...