مربای آلبالو

450 گرم سالم صاف کننده خون

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 51,000 تومان

رفع کم خونی و گرمای خون با طبیعتی سرد

مفید برای گرم مزاجان 

صاف کننده خون