عطر میخک 8 سیسی

۸ سیسی

★★★★★
★★★★★
 (2 نظر)

سایز

قیمت: 60,000 تومان

خواص:

خواص درمانی عطر میخک

افزایش دهنده میل جنسی

ضد استرس

نشاط بخش و انرژی زا

کاهش دهنده تنش های روانی

ضد تتهوع

تقویت کننده قلب و مغز

ضد سرطان

استفاده آن به صورت موضعی موجب دیر انزالی می گردد