رب آلوچه

500 گرم

★★★★★
★★★★★
 (1 نظر)

سایز

قیمت: 27,000 تومان

امام صادق علیه السلام می فرماید: برای صفراء و سوداء نافع است و مفاصل را نرم می‌کند.

در سفارشاتی توصیه به مصرف آلوی کهنه و مانده شده است زیرا آلوی کهنه نفعش باقی مانده و ضرر آن از بین رفته است و همچنین سفارش شده است که آن را پوست کنده بخورید زیرا برای صفراء و سوداء و گرمی و هیجانی که از آن دو باشد نافع است.

هشدار: زیاد خوردن آلو باعث التهابات و التهاب مفاصل می شود.

محصولات مرتبط