کمربند نمدی آستر دار

تهیه از پشم طبیعی و اعلاء پهنا حدود ۲۰ سانت و برای تعیین اندازه درست ۵ سانت اضافه تر نظر بگیریید

★★★★★
★★★★★
 (2 نظر)

سایز

90
100
110
۱۲۰
قیمت: 90,000 تومان

 

نکته : سایز ها بنابر دور کمر اندازه گیری میشوند و هر کمربند امکان بزرگ و کوچک شدن را تا ۵ سانت دارا میباشد