سویق خونساز

200گرم در روایات مواردی که برای درمان کم خونی ذکر شده است به شکل سویق تهیه گردیده تا به اذن خداوند بر تاثیر گذاری آنها افزوده شود.

★★★★★
★★★★★
 (2 نظر)

سایز

قیمت: 19,000 تومان

سویق در روایات مدح و تاکید فراوان دارد. دستور ساخت سویق آسمانی است و از طریق وحی آمده است. بنابراین نباید از سویق غفلت کرد.

 

در روایات مواردی که برای درمان کم خونی ذکر شده است به شکل سویق تهیه گردیده تا به اذن خداوند بر تاثیر گذاری آنها افزوده شود.

 

 

تهیه شده در: موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء