تسبیح سندلوس اصیل و فاخر 47

44 سانتی متر

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 2,300,000 2,185,000 تومان 5%

خواص درمانی :

درمان جراحت و خون‌ریزی

بهبود سرماخوردگی

درمان اسهال خونی

تسکین درد دندان

استحکام لثه