جو پرک

300 گرم حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری نسبت به سایر حبوبات آبی و خارجی دارند

★★★★★
★★★★★
 (2 نظر)

سایز

قیمت: 3,500 تومان