چای به

200گرم میوه به درمان اصلی و شاخص برای بیماری‌های قلب است میوه به دارای خاصیت های فراوانی است که مصرف آن به انحاء مختلف می تواند برای انسان بسیار سودمند باشد.

★★★★★
★★★★★
 (3 نظر)

سایز

قیمت: 26,000 تومان

میوه به درمان اصلی و شاخص برای بیماری‌های قلب است. امام صادق (ع) پسربچه‌ای زیبا دیدند و فرمودند حتماً پدر و مادر این پسر به خورده‌اند، به‌صورت را زیبا می‌کند قلب را کامل می‌کند. پیامبر (ص) به زبیر فرمودند ای زبیر به بخور زیرا سه فایده دارد، زبیر پرسید ای رسول خدا این فواید چیست؟ پیامبر (ص) فرمودند قلب را کامل می‌کند و آدم خسیس را بخشنده می‌کند و آدم ترسو را شجاع می‌کند. در روایت دیگری آمده است: به معده را دباغی می‌کند و قلب را تقویت می‌کند. امام علی علیه السلام می فرماید: خوردن به تقویت‌کننده قلب ضعیف است و معده را پاک و سالم می‌کند و قلب را تیز می‌کند و آدم ترسو را شجاع می‌کند. 

میوه به دارای خاصیت های فراوانی است که مصرف آن به انحاء مختلف می تواند برای انسان بسیار سودمند باشد.