چای سیب

200گرم سیب برای بیماری‌های متعدد مفید است بلکه از ائمه ع نقل شده است که می‌فرمایند ما خود را درمان نمی‌کنیم مگر باسیب. در روایات می‌فرماید سیب بلغم را درمان می‌کند. بلغم اگر درمان بشود یعنی یک چهارم بیماری‌ها درمان می‌شود. سیب تب را قطع می‌کند. هفتاد بیماری همراه با تب است بنابراین سیب درمان هفتاد بیماری است.

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 20,000 تومان

سیب برای بیماری‌های متعدد مفید است بلکه از ائمه ع نقل شده است که می‌فرمایند ما خود را درمان نمی‌کنیم مگر باسیب.

در روایات می‌فرماید سیب بلغم را درمان می‌کند. بلغم اگر درمان بشود یعنی یک چهارم بیماری‌ها درمان می‌شود.

سیب تب را قطع می‌کند. هفتاد بیماری همراه با تب است بنابراین سیب درمان هفتاد بیماری است.

در روایت دیگری می‌فرماید سیب وبا (بیماری های واگیر) را درمان می‌کند.

 

مصرف سیب به انحاء مختلف می تواند برای انسان مفید و سودمند باشد.