چای خرما

🔰چای طبیعی خرما 👈محصولی جدید وخاص 🔺دارای خواص فراوان وهمچنین خواص خرما که به بسیار در روایات توصیه شده است 🌸جایگزین مناسب برای چای صنعتی و شیمیایی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 20,000 تومان