آب انار

1300 گرم خرید فقط حضوری

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 35,000 تومان

 

یکی از میوه ها بلکه مهمترین آن‌ها انار است. از روایات استفاداه می‌شود که انار بهترین میوه است و اولین مرتبه از نظر رتبه همان انار است. اگر بخواهیم میوه ها را رتبه بندی کنیم اولین و بهترین میوه انار است. انار فوائد زیادی دارد اما همین بس است که یک میوه‌ی بهشتی است.

یکی از خصوصیات انار این است که هم گرسنه و هم سیر می‌توانند مصرف کند درحالیکه هر میوه‌ای زمانی برای مصرف دارد یکی ناشتا باید خورده بشود و یکی بعد از غذا باید صرف شود. یکی شب باید مصرف بشود یکی روز و شب نباید مصرف شود. اما انار زمان ندارد.

واما فائده‌ی اول انار این است که هر فاسدی را اصلاح می‌کند. معده اگر خراب باشد اگر سرطانی باشد و قدرت خوردن هیچ چیزی را نداشته باشد درعین حال انار را اگر بخورد برنمی‌گرداند.

انار حالت تهو را از بین می‌برد اگر شخص همه چیز را برگرداند انار را برنمی‌گرداند چون انار به هرجای خرابی برسد اصلاح می‌کند