معجون سویق ارده

350 گرم #احسن

★★★★★
★★★★★
 (6 نظر)

سایز

قیمت: 20,000 تومان

ترکیبات : سبوس هفت غله - جوانه گندم - خرما- سویق جو - ارده