معجون سویق ارده

350 گرم #احسن

★★★★★
★★★★★
 (6 نظر)

سایز

قیمت: 20,000 19,000 تومان 5%

ترکیبات : سبوس هفت غله - جوانه گندم - خرما- سویق جو - ارده