برگک بسکویت طیبات

حدود 250 گرم

★★★★★
★★★★★
 (5 نظر)

سایز

قیمت: 60,000 تومان

تهیه ازآرد گندم و جو سبوس دار- شهد توت هرات - روغن زرد حیوانی