قند حرارتی قهوه ایی

700 گرم 🔰 نوع حرارتی قند حرارتی بعد پخته شدن شکر قهوه ای تهیه مشود و قالب زنی انجام میشود.

★★★★★
★★★★★
 (2 نظر)

سایز

قیمت: 20,000 تومان