جمع آوری دارو ریکال متفورمین از بازار
جمع آوری دارو ریکال متفورمین از بازار

♨️ باز هم جمع آوری یک داروی معروف دیگر از بازار!


🔃 ریکال متفورمین‌های یک شرکت دیگر به علت داشتن ناخالصی سرطان‌زا


🔸شرکت هندی صنایع داروسازی "سان" از ریکال داوطلبانه بخشی از داروهای متفورمین هیدروکلراید اکستندد ریلیز (ER) خود با برند RIOMET ER از بازار آمریکا خبر داد.


🔸علت این ریکال وجود سطحی بالاتر از حد قابل قبول از ناخالصی احتمالا سرطان‌زای NDMA در این داروها اعلام شده است.


🔸سان هفتمین شرکتی است که بعد از اعلام FDA مبنی بر کشف حد غیرمجازی از NDMA در داروهای متفورمین، اقدام به ریکال داوطلبانه داروهای خود از بازار آمریکا کرده است!