امـام رضـا علیه السلام: سلامتی و پایداری بدن و همچنین بیماری آن به غذا و نوشیدنی است.   
بسته های پستی   
امام رضا (علیه السلام): یک درهم در پیشگیری بهتر از یک خروار علاج است.   
امام صادق (علیه السلام): در آنچه بدن را سالم نگه میدارد اسراف نیست، بلکه اسراف در چیزهایی است که مال را تلف کند و به بدن زیان رساند. بحار، ج 75   
امام علی (علیه السلام): اگر کسی بخواهد در آفتاب بشیند، پشت به آن کند، همانا (رو به آفتاب نشستن) بیماری های پنهان را ظاهر می کند.   
پخش تیزر طیبات