توصيه های پاییز
توصيه های پاییز

#توصیه_ها


🍁پائیز


🔺در پاییز باید با آب نیم‌گرم (فاتِر) استحمام و شست‌وشو کرد، زیرا آب بسیار گرم باعث تحریک مواد بدن و خشک شدن آن می‌شود و آب سرد باعث بسته شدن مسام و منافذ بدن و مانع تحلیل است و هر دوی این‌ها به‌خاطر خاصیت فصل پاییز که سرد وخشک است، منجر به بیماری می‌گردد.


کتاب:خلاصه الحکمه