ماساژ درمانی
ماساژ درمانی

 


🔰ماساژ درمانی🔰


👈انواع ماساژ:


🔸تمریخ و مسح: مالش بدن (کشش، مالش، لغزش، کوبش)


- رگ گیری، ماساژ استخوانی و پوستی، بدون هرگونه مواد دارویی و روغن.


🔸 تدهین: مالش بدن و موها همراه با روغن مالی با روغن های معرفی شده در روایات.


🔸 تکمید: مالش بدن همراه با کمپرس آب با آب ولرم و یا آب و نمک.


🔸طلی: مالش بدن همراه با نفوذ دادن دارو با مالیدن حنا، نوره، آرد، عدس، سعد کوفی، برگ هلو، گل کاجیره و مالیدن دیگر داروها.


🔸 تدلیک: مالش بدن برای خروج فضولات بدن با کیسه کشیدن، سنگ پا، صابون زیتون.


🔸تغمیز: فشار درمانی با فشار و کشش بدن