#منهیات
#منهیات

عوارض وحشتناک سس های مایونز


♦️ فشارخون
♦️ سنگ صفرا
♦️ ناراحتی های کلیه
♦️ چرب شدن پوست
♦️ پوکی استخوان
♦️ گرفتگی عروق
♦️ آلرژی
♦️ چاقی


👈 در محافل پزشکی به عنوان سم کبد از آن یاد می شود!