درمان کچلی و دانه‌های سر و گردن
درمان کچلی و دانه‌های سر و گردن

درمان کچلی و دانه‌های سر و گردن👈 نمک قلیا سه جزء، آهک زنده دو جزء، پیه بز ده جزء، روغن بادام چهار جزء، روغن قطران شش جزء، سفیداب قلع چهار جزء، آنها را مخلوط کرده و بکار می‌برند.


(دقایق العلاج، ج2 ص542)


✅(الـشفاء) مرکز تحقیقات طب وعلوم اسلامی