🛑تولید ژله مخصوص کودکان توسط شرکت ایرانی با عکس خوک!
🛑تولید ژله مخصوص کودکان توسط شرکت ایرانی با عکس خوک!

🛑تولید ژله مخصوص کودکان توسط شرکت ایرانی با عکس خوک!


دیگه چه جوری بگن خوک هم بخورد ما میدن😔


👌فقط اون لوگوی سیب سلامت وزارت بهداشت! ☺️