همه چیز درباره زعفران
همه چیز درباره زعفران

همه چیز درباره زعفران


زعفران گرم و تر است. بهترین زعفران آن است که: تازه و خوش رنگ و خوشبوی باشد و در نهایت سرخی باشد و در او، ریش های سفید نباشد و زود متفتّت(شکسته) نشود و زود رنگ او، مفارقت نکند(زود رنگ ندهد).

👈زعفران، منضج(پخته کننده) و محلّل است، اصلاح(پیرایش) عفونت خلط‌ها و تقویت احشا(دل و روده و جگر و امثال آن) و تهیّج باه(قوۀ جنسی) و ادرار و بول و تسهیل ولادت می‌کند.
👈در زعفران عفوصتی (گَسی) اندک است که به دلیل آن، معده را پاکسازی می‌کند و طعام را، هضم می‌کند و جگر را، تقویت می‌کند.
👈زعفران برای تفریح(شادی بخشی) و تقویت دل و زایل کردن تنگی نفس و نیکو کردن رنگ صورت، بسیار مؤثر است و هر ادویه که به آن اضافه کنند، قوّت آن، به جمیع بدن برساند .
👈 اگر زعفران سابیده شده را مانند سرمه در چشم کشند، بینایی را جلا می‌دهد و زرفت(یکی از بیماری های چشمی) را زایل می‌گرداند و چون بر شقیقه طلا کنند، خواب آورد و درد نیم سر را دفع می‌کند.


تحفة الدستور طبیب شیرازی، ص214


✅(الـشفاء) مرکز تحقیقات طب وعلوم اسلامی
eitaa.com/joinchat/1531445248C738e6059a9