گیاه خواری
گیاه خواری

#گیاه_خواری همیشگی ،موجب ضعف بینایی وشنوایی میشود.


امام باقر(ع)👈خوردن گوشت شنوایی وبینایی ونیرو را زیاد میکند.


📚دعائم الاسلام،ج۲،ص۱۰۹


✅موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء