در خوردن افطاری شتاب نکنید
در خوردن افطاری شتاب نکنید


🟠 در خوردن افطاری شتاب نکنید ❌


زمانی که تمامی دستگاههای خفته بدن بیدار و سرحال شدند در این صورت است که غذا گوارای بدن انسان می شود،  بهتر است پس از باز کردن افطار مدت کوتاهی را برای صرف غذای شام صبر کنید.  


🗯شام بعد از افطار باید کم مصرف شود،  در غیر اینصورت شکم که در اثر گرسنگی حریص شده و به صاحب خود مرتب دستور میدهد که بیشتر بخورد تا آن جا که در اثر پرخوری شخص روزه دار کسل و خسته شده و شکم متورم و احساس خواب بر وی غلبه میکند. 
 
🔺این نوع غذا خوردن بعد از باز کردن افطار بسیاری از فوائد روزه، را نابود میکند


▪️منبع؛ رمضان تغییرات مزاجی ص۴۸


#ماه_رمضان