فاجعه توجه نکردن به طب اسلامی درباره بهداشت دهان ودندان
فاجعه توجه نکردن به طب اسلامی درباره بهداشت دهان ودندان

فاجعه توجه نکردن به طب اسلامی درباره بهداشت دهان ودندان


وضعیت عجیب دندان های مردم ایران/ هر ایرانی ۶ دندان پوسیده دارد


🔹حداقل، آمارهانشان می‌دهدکه وضعیت دندان‌های جامعه ایرانی خیلی خوب نیست؛ ازمیزان بالای پوسیدگی وخرابی گرفته تا بی‌اهمیتی به بهداشت دهان و دندان و البته که قیمت‌های بالای دندانپزشکی باعث شده خیلی‌ها قید سلامت دندان خود را بزنند. به عنوان مثال در یک فقره آماری، باید بدانیم بیش از نیمی از افراد بالای ۶۵سال همه دندان‌های خود را از دست داده‌اند!


کردستان در قعر جدول
🔹دربین ۳۱استان کشور، استان کردستان درهر دو رده سنی کودکان شش و۱۲سال دارای بیشترین تعداد درشاخص میانگین دندان‌های پوسیده، ازدست رفته و پرشده است.


دندان کودکان تهرانی
🔹در این میان استان تهران در رده سنی کودکان شش سال و استان هرمزگان در رده سنی کودکان ۱۲ سال، دارای کمترین تعداد در شاخص یادشده هستند.


۹۰ درصد مسواک می‌زنند
🔹پیمایشی که از سوی مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته، نشان می‌دهد ۹/۹۰ درصد کودکان شش ساله و ۱/۹۲ درصد کودکان ۱۲ ساله دندان‌های خود را با مسواک تمیز می‌کنند.


پیشگیری نمی‌کنیم
🔹میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه درکودکان۱۲ساله۱۱درصد است.پزشکان تاکید دارند که بهترین راه برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، پیشگیری از پوسیدگی است.


بزرگسال‌های بی‌دندان
🔹هرایرانی حداقل شش دندان پوسیده دارد؛ این آمار درمیان افراد۳۰ تا ۴۰ساله که درسن فعالیت اجتماعی هستند، ۱۲تا۱۳دندان ازدست‌رفته است./ جام جم