ارده خالص

400 گرم

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 46,800 تومان

از نظر طبیعت دانه کنجد طبق نظر حکمای طب سنتی گرم و تر است. 
برخی خواص کنجد:
خشونت حلق را رفع می کند و صدا را نرم می سازد. نرم کننده روده ها و مقعد و محملل ورم ها می باشد. اگر با هم وزن کنجد شکر وخشخاش و نصف وزن آن مغز بادام بی پوست مخاط کرده و هر روز در حدود سی گرم آن را بخورند برای چاق شدن بدن و تقیت نیروی جنسی نافع است.