بخور حضرت مریم

معجزه در رفع ناراحتی های اعصاب و روان - 40 گرم

★★★★★
★★★★★
 (1 نظر)

سایز

قیمت: 220,000 تومان

توضیحات:

امام باقر علیه السلام بخور حضرت مریم را برای کنیز خود تجویز فرموده است. حضرت فرموده است این بخور برای تمام مشکلاتی که از ناحیه ارواح (جن و شیطان) مانند گیجی و منگی، فساد مغز، جنون، غش و کسی که کنترل او به دست جن افتاده است و غیر از این ها به اذن خداوند متعال مفید است .

این بخور از دوازده جزء تشکیل میشود که تهیه ی آنها بسیار مشکل است. هزینه ی تهیه کردن این بخور به جهت کمیاب بودن مواد آن زیاد می باشد.

بخور دادن نیز با آتش و دود همراه است. بهتر است آتش یا زغال گرگرفته تهیه شود و مواد روی آن ریخته شود تا آتش بگیرند و دود کنند و شخص بو و دود حاصل از آن را استنشاق کند.

یا اینکه برای مدتی دائما بوی بخور درون منزل باشد و هوای مخلوط به بو و دودِ بخور توسط شخص استنشاق شود.