سویق خونساز

200گرم

★★★★★
★★★★★
 (2 نظر)

سایز

قیمت: 15,500 تومان

سویق در روایات مدح و تاکید فراوان دارد. دستور ساخت سویق آسمانی است و از طریق وحی آمده است. بنابراین نباید از سویق غفلت کرد.

 

در روایات مواردی که برای درمان کم خونی ذکر شده است به شکل سویق تهیه گردیده تا به اذن خداوند بر تاثیر گذاری آنها افزوده شود.

 

 

تهیه شده در: موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء